автопортрет

На колене пред мен
с ръце те целувам
очите ми ненаситни
кадри записват
как устните ти
по мен
автопортрет ще рисуват

и само мои устните ти знам са
и страх ме е
че алени са
и за други

в егоизъм от любов
се питам
до кога
ще бъдат само мои
и колко още
автопортрета
предстоят да
нарисуват.