безусловно

Обичам
да Те обичам
когато условия
ми поставяш
и упътване
ми оставяш.
Че пак съм сгрешила
напълно виновно
признавам
че довечера
безусловно
можеш
да ме
Желаеш.