буфер

и се превърнах в буфер
на шума
и драматично-шумните хора
във живота ми.

прецедих ги.
оставих каймакът.
най-тихите от тях.
сублимите ми.