защо се изгубих сред вас

гледам от високо
но не виждам себе си
приближавам – малки хора
но пак ме няма там

къде съм и защо се изгубих сред вас?
защо краката ми омекнаха, когато трябваше да ме държат?
защо капачки, защо се свихте?

защо гърбът ми се изви
когато кръстът трябваше да му е най-добър приятел?