история на слоу мо I

от входа по стълбите
стъпалата по две
ключалка и врата
без ключе
в антрето два цвята
две палта на земята
в стаята
стени и постеля
бавно косите развързва
от прозореца
светлина на луна
гънки разгънати
а зад тях рамене и ръце
чертаят история на Слоу Мо.