когато точките за мен…

Когато точките за мен са зарове сиви
и всяка страна отразява твоя сълза
бих искала малко теб да погледам
да видя къде изгубих това.

Това – за теб и мен беше понятно
тогава от всяка кръгла страна
сега ъгълът търсим
правите криви
съединявайки една по една.

А то кривото право стои ли
и връзка как се гради
когато ъглите безпространствено криви
усилия вземат и изграждат стени.