лист

загърнат край
на лист хартия
хартията от книга
края от сълза
сълза с история
история сублимна
сублимно лъжлива

сълзата

загръща края
на лист хратия
от книга
ненаписана.