много-значно

Не мога да спя(.)

Само с голи мисли
по Теб(.)
Изневерява
Умът ми(.)

Щом нарисувах и задрасках
Теб
върху
Мен
(и) Те напаснах
и запълних
с Черен маркер
За да не заспивам
с Голи мисли
по Теб.