не беше напразна

днес осъзнавам,
че ти никога не си била напразна.
от теб научих, как да разпознавам
емоционалните насилници в живота ми.

предполагам, че това е моята награда?