не искам да си тръгвам от тук

Построих живот, който смело да обичам.
Страничният ефект: не искам да си тръгвам от тук.

Никога.

Не искам да се ражда друг на мое място.
Не искам да се раждам отново.

Никога.