не може

а на мен ми се иска
в кошница да те сложа
да ти завържа очите
и нищо да не виждаш
да не чуващ
да виждащ светът малък
какъвто аз го виждам
не искам да имаме
еднакви крачки
нито в такт да вървим
но да бъде в моята посока
егоцентрична дори
и какво като се спъваме
няма нищо
нали си имаме
безтактово вървене
но с тактово туптене
накрая ще сложа торба
върху кошницата
за да не може
никой
да
те
пипа.