под очите

лежа под очите ти
от там виждам всичко
черта на челото ти
издълбала история
празна и незавършена –
каквато е и моята
лежа под очите ти
от там виждаш всичко
което някой друг
е оставил на челото ми –
черта незавършена
и знам, че в този момент
ти смяташ, че я изпълваш
и аз знам, че тази черта
чака този, който започнал я
и нямам смелостта да ти призная
че искам под други очи да лежа
и с друг черти да дълбая.