познати

познатите на топло остави
приятелите
вън ще пазят
не късай листовете ни, приятелю – гради
докато приятелите на студа
отново ще те пазят.