урок по анатомия

анатомията на твоето тяло
е любимият ми adult предмет
9 пъти по 8 часа
ме карат
отново
да искам
да бъда
на преден ред

записвах с уста
запомних това
да бъда зад теб
е хищна игра

погледнах в очите
а във тях огледало
отразяваха само
копнежа за тяло във тяло

потънах във теб
преливах в кръвта ти
дланта ми изгуби се
между „точно там“ и „G-spot-a“ зад гърба ти

(след минута-две
дочуват се
стенене
въздишки
конвулсии)

провиквам се леко—“по-тихо, не може ли?“
„не може“—отвръща ми тя
защото това е от нея
за мене награда

дочуват се шумове
стъпки и кашлици
съседите—станали
заспивайте!—казвам им

(почивка
целувка
прегръдка
докосване)

„отпочина ли?“—пита ме
отговарям ѝ—“да“
защото е ред на принцесата
да доминира нощта.