уязвима

да си уязвим
означава да бъдеш автентичен човек

да не се страхуваш от сърцето си
да изричаш смело думите в главата си
да не се срамуваш от себе си
да знаеш своята стойност
да не се страхуваш да отстояваш различията си
да си такъв, какъвто си, дори и когато знаеш, че преди 10-та среща вероятно ще те зарежат

била съм много пъти уязвима
защото всеки път съм била истинска
и ни веднъж не съжалих