🇧🇬 а по време на буря?

важното е да бъдеш добър човек по време на буря,
в слъчево време всеки е благ