🇧🇬 човеци vs. силуети

преди хората бяха човеци

сега са грозно преначертани празни силуети