🇧🇬 има хора и хора

има хора, които ще преобърнат живота ти,
но ще те оставят да висиш с главата надолу, обесен за краката.

има хора, които ще преобърнат живота ти,
но ще те поставят върху раменете си, високо над тях, там където е всичко.