🇧🇬 пътят

никога не се отклонявай от пътя си

нито за миг, нито на метър