🇧🇬 родителстуване

хора за пример
и
родители, от които да вземеш пример.

разликата е огромна.