абстиненция

абстиненция е всяко състояние без теб
и в същото това състояние
ти си и дрогата
и антидота

как се излиза от този параграф 22?