безкръвна дупка

много е трудно да разклатиш човек,
който за мозък – има стена,
а вместо сърце – безкръвна дупка.

както и да го нагрубиш – не минава през стената,
а ако мине през някоя цепка – няма къде да отиде.