идеали

За идеалите между
Аз и Ти:
Идеална любов (каза ти)
Идеално тупти
В идеал-на длан
Идеално стои

За идеалите между
Аз и Ти:
Идеално би било
Да знаех преди
че
Идеалите
Този свят
Не търпи.