инстантни нудли

инстантните нудли
са създадени
за да се намериш
когато не знаеш къде се намираш
след късен следобеден сън
от който си се събудил
сякаш ураган е минал през теб
а то се окаже
че просто са те простудили

затоплих се
от собствената си самодостатъчност