и без тебе може

в момента в който прекършиш „някого“
и той се възстанови от теб
много лесно можеш да се превърнеш в никой

този „някого“ вече се е научил, че и без тебе може
този, който гони си ти