и пак

и пак
предложих
и пак
беше напразно
и подяволите и
нали има музика
и пак
мислейки
къде докосва
човек
който боли
навсякъде