линии

на лист хартия
с молив
без мастило
написано
прозрачно
значно
с линии
не с думи
подчертано.
и кръгче със чертичка
по средата
загатва как започнала е
сутринта.