на родопите с носталгия

Бандаци сяно стягам
Купен да правим
Че иде дъжд от Габер
Дъжд – тежък и коварен

Гледам към бърчинана – сиво е небено
Родопска песен – на капки едри ще се лее
Време – каматно
Ала само си представям

Защото днес бандаци няма
Нито пък купени сяно
Дъждът от Габер – чужд ми е
Че вместо капки едри – жълтъци жадни капят