неизречено

ще изрека думите
в очите ти
когато сутрин ги затваряш
за да не видиш
как моите премигват
за да чуеш неизреченото
в очите ти
когато сутрин ги затваряш.