приличаш ми на филм

приличаш ми на филм
и днес е първа серия
сезонът зимен е
а времето след полунощ.

историята сякаш нова е
а твоето лице познато
със тебе някога започваше
филмът от сутринта.

сценарий рядко имахме
но сцените едни такива
ако трябваше да видят ден
то по-скоро щяха да са нощ.

приличаш ми на филм
но днес сюжетът тъмен е
ти с криминална роля
а аз с изтръганто сърце.

последна серия
сезон – самотен е
без твоето присъствие
днес кървав е светът