черен лист хартия

целувките ни
днес
горчаха
сякаш аз и ти
изчерпани
на черен лист хартия
с гума
търкаме
това
което нощи с теб
градихме
а с минути
изплъзва се сега.