четвърти на петия ден

понякога
е четвърти на петия ден
понякога никога не идва
понякога не бива и да го чакаме
понякога не е трябвало и да бъде
но съм
и съм била
и вероятно ще бъда
но днес е просто четвърти на петия ден
но не е просто ден
/33/